نویسنده = محمد فرجی
تعداد مقالات: 2
1. اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 201-227

بهزاد رضوی فرد؛ محمد فرجی


2. پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی