نویسنده = محمد فرجی
تعداد مقالات: 3
1. اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

بهزاد رضوی فرد؛ محمد فرجی


3. پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی