نویسنده = محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرضیه نسل‌زدایی إزیدی‌های عراق توسط داعش

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-86

مرتضی جوانمردی صاحب؛ محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی