کلیدواژه‌ها = جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه
تعداد مقالات: 1
1. امور فوری در دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-130

منصور رحمدل