کلیدواژه‌ها = مسؤولیت کیفری
تعداد مقالات: 6
2. اراده آزاد به مثابه رکن مسؤولیت کیفری در جدال سازگارانگاری و ناسازگارانگاری

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-113

رحیم نوبهار؛ محمدرضا خط شب


3. نقش عرف در تحلیل مولفۀ روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-133

محسن برهانی؛ عطیه پارساییان


4. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-84

قاسم محمدی؛ علیرضا خانیزاده


5. جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-110

حسین سیمایی صراف؛ محمدخلیل صالحی


6. مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 142-169

صادق دشتی؛ پژمان محمدی؛ حسین آقایی جنت مکان