کلیدواژه‌ها = پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
تعداد مقالات: 1
1. الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی