تعداد مقالات: 91
1. تروریسم در عداد جنایات بین ‏المللی: رویکرد دادگاه ویژۀ لبنان به تعریف تروریسم بین‏ المللی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-36

ابراهیم بیگ‏ زاده؛ منا میرزاده


2. تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-32

مهدی فضلی؛ شهین دارابی‌پناه


3. الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی


5. اصل رفتار و قاعده های آن در حقوق جنایی: با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-28

مهرداد رایجیان اصلی


6. بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان


7. تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قلمرو مکانی قوانین جزایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 8-38

علی خالقی


9. حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-48

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح‌پور


10. قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-41

معصومه شکفته گوهری؛ مجتبی جانی‌پور اسکلکی


12. برخی از جلوه‌های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-30

بهارک شاهد؛ نسرین مهرا


13. اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-31

سیدقاسم زمانی؛ اسماعیل یعقوبی


14. تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

احمدرضا کوچکی؛ شهرام ابراهیمی


15. تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-84

علی صفاری؛ راضیه صابری


16. شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-56

ابوالقاسم خدادی؛ علی خالدی


17. حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی و تعقیب کیفری نقض حقوق آنان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-74

رضا اسلامی؛ فروزان باقری


20. اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-42

علی خالقی؛ مائده میرشمس شهشهانی


21. قاعده‌های تفسیری ویژه در حقوق جنایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-57

علی شجاعی


22. پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی


23. بررسی فرضیه نسل‌زدایی إزیدی‌های عراق توسط داعش

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-86

مرتضی جوانمردی صاحب؛ محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی


24. حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به آن

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-65

پرستو اسمعیل‌زاده ملاباشی


25. بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری