نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شهرام تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد درآمدی بر "حقوق بیمۀ جنایی" در راستای یک " سیاست جناییِ بیمه‌مدار" [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی فرد، بهزاد اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سهامی، نعیم درآمدی بر "حقوق بیمۀ جنایی" در راستای یک " سیاست جناییِ بیمه‌مدار" [(مقالات آماده انتشار)]
 • سودانی سادری، بدر قلمرو میانجی‌گری کیفری در انواع جرائم در حقوق موضوعه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شامبیاتی، هوشنگ پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صالحی، جواد تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه‌دیده: در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طاهری شاد، پریما پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غلامی، حسین قلمرو میانجی‌گری کیفری در انواع جرائم در حقوق موضوعه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فرجی، محمد اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کوچکی، احمدرضا تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گل خندان، سمیرا بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت [(مقالات آماده انتشار)]