نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شهرام تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 61-80]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد درآمدی بر "حقوق بیمۀ جنایی" در راستای یک " سیاست جناییِ بیمه‌مدار" [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 147-180]
 • رضوی فرد، بهزاد اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 201-227]

ز

 • زمانی، سیدقاسم اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 5-31]

س

 • سهامی، نعیم درآمدی بر "حقوق بیمۀ جنایی" در راستای یک " سیاست جناییِ بیمه‌مدار" [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 147-180]
 • سودانی سادری، بدر قلمرو میانجی‌گری کیفری در انواع جرائم در حقوق موضوعه ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 33-60]

ش

 • شامبیاتی، هوشنگ پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 109-146]

ص

 • صالحی، جواد تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه‌دیده: در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 181-199]

ط

 • طاهری شاد، پریما پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 109-146]

غ

 • غلامی، حسین قلمرو میانجی‌گری کیفری در انواع جرائم در حقوق موضوعه ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 33-60]

ف

 • فرجی، محمد اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 201-227]

ک

 • کوچکی، احمدرضا تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 61-80]

گ

 • گل خندان، سمیرا بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 81-107]

ی

 • یعقوبی، اسماعیل اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 5-31]