نویسنده = بیگ‏ زاده، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تروریسم در عداد جنایات بین ‏المللی: رویکرد دادگاه ویژۀ لبنان به تعریف تروریسم بین‏ المللی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-36

ابراهیم بیگ‏ زاده؛ منا میرزاده