نویسنده = صفاری، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری


2. تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-84

علی صفاری؛ راضیه صابری