نویسنده = صابری، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-84

علی صفاری؛ راضیه صابری