نویسنده = زمانی، سیّدقاسم
تعداد مقالات: 5
1. مفهوم قربانی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 169-189

سیّدابراهیم حسینی؛ سیّدقاسم زمانی


2. تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-106

سیّدقاسم زمانی؛ حسین فرحی؛ آرامش شهبازی


3. عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-116

سیّدقاسم زمانی؛ مهدی عبدالمالکی


4. راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-156

سیّدقاسم زمانی؛ فرشته باقری