نویسنده = عبدالمالکی، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-116

سیّدقاسم زمانی؛ مهدی عبدالمالکی