نویسنده = میرکمالی، سیّد علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش بزه‌دیده درحقوق کیفری انگلستان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 161-180

سیّد علیرضا میرکمالی