نویسنده = دارابی‌پناه، شهین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-32

مهدی فضلی؛ شهین دارابی‌پناه