نویسنده = فرحی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-106

سیّدقاسم زمانی؛ حسین فرحی؛ آرامش شهبازی