نویسنده = رضائی، هیلدا
تعداد مقالات: 1
1. تقارن مسؤولیت بین‌المللی فرد و دولت در قبال تجاوز

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-124

هیلدا رضائی؛ صادق سلیمی