نویسنده = غلامی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. قلمرو میانجی‌گری کیفری در انواع جرائم در حقوق موضوعه ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-60

بدر سودانی سادری؛ حسین غلامی


2. خون‌صلح؛ حل‌و‌فصل سنتی قتل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 157-182

حسین غلامی؛ حسین مرادقلی