نویسنده = حسینی اکبرنژاد، هاله
تعداد مقالات: 1
1. جلوه‌های عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-192

هاله حسینی اکبرنژاد