نویسنده = شجاعی، علی
تعداد مقالات: 2
2. قاعده‌های تفسیری ویژه در حقوق جنایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-57

علی شجاعی