نویسنده = شجاعی، علی
تعداد مقالات: 2
1. شباهت ها و تفاوت های تفسیر در حقوق جنایی ماهوی و شکلی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-96

علی شجاعی


2. قاعده‌های تفسیری ویژه در حقوق جنایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-57

علی شجاعی