نویسنده = خالقی، علی
تعداد مقالات: 2
1. اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-42

علی خالقی؛ مائده میرشمس شهشهانی


2. تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قلمرو مکانی قوانین جزایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 8-38

علی خالقی