نویسنده = سیمایی صراف، حسین
تعداد مقالات: 1
1. جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-110

حسین سیمایی صراف؛ محمدخلیل صالحی