نویسنده = پارساییان، عطیه
تعداد مقالات: 1
1. نقش عرف در تحلیل مولفۀ روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-133

محسن برهانی؛ عطیه پارساییان