نویسنده = مقدسی، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 58-81

محمد فرجیها؛ محمد باقر مقدسی