نویسنده = میرمحمدی، معصومه‌سادات
تعداد مقالات: 1
1. موانع پیش روی دادگاه‌های ملی در تعقیب جنایات بین‌المللی بر مبنای معیار صلاحیت جهانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 104-141

معصومه‌سادات میرمحمدی