نویسنده = آقایی جنت مکان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 142-169

صادق دشتی؛ پژمان محمدی؛ حسین آقایی جنت مکان