نویسنده = احمدی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. رویه‌های ضد رقابتی جرم یا تخلف؟ (تبیین رویکردی نوین در سیستم کیفری ایران)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-130

سید حسین حسینی؛ زهرا احمدی