نویسنده = عالی‌پور، حسن
تعداد مقالات: 1
1. همپوشی در رفتار بزه (بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه‌ای و افترا از طریق رایانه)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-148

حسن عالی‌پور؛ الهام خراسانی