نویسنده = کریمی کهکی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جرم‌شناختی تأثیر بیماری افسردگی ماژور بر نگرش نسبت به مواد مخدر

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-144

غلامحسین کریمی کهکی؛ مهری زمان‌زاده بهبهانی