نویسنده = ابراهیمی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

احمدرضا کوچکی؛ شهرام ابراهیمی