نویسنده = رضوی فرد، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

بهزاد رضوی فرد؛ محمد فرجی