نویسنده = سودانی سادری، بدر
تعداد مقالات: 1
1. قلمرو میانجی‌گری کیفری در انواع جرائم در حقوق موضوعه ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-60

بدر سودانی سادری؛ حسین غلامی