نویسنده = رایجیان اصلی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر "حقوق بیمۀ جنایی" در راستای یک " سیاست جناییِ بیمه‌مدار"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

نعیم سهامی؛ مهرداد رایجیان اصلی