نویسنده = طاهری شاد، پریما
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

پریما طاهری شاد؛ هوشنگ شامبیاتی


2. پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-146

پریما طاهری شاد؛ هوشنگ شامبیاتی