نویسنده = گل خندان، سمیرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

سمیرا گل خندان


2. بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-107

سمیرا گل خندان