نویسنده = گل خندان، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جرم شناختی عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-107

سمیرا گل خندان