نویسنده = میرسعیدی، سید منصور
تعداد مقالات: 1
1. بسترهای بزه‌دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-149

سید منصور میرسعیدی؛ نرگس‌السادات عطایی حسین‌آبادی