نویسنده = عبدالهی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. اقدامات بین‌المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 151-189

پیـمان حکیـم‌زاده خوئی؛ محسن عبدالهی