نویسنده = خلیل‌زاده، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی مصوب 1295 شمسی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 153-182

مهدی صبوری‌پور؛ ایرج خلیل‌زاده