نویسنده = مهدوی ثابت، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری از انتقال عواید ناشی از جرایم سازمان‌یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-97

یاسر غلام نژاد؛ محمدعلی مهدوی ثابت