نویسنده = خدایار، حسین
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌‌سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-206

رحیم نوبهار؛ حسین خدایار