نویسنده = سهامی، نعیم
تعداد مقالات: 2
1. درآمدی بر "حقوق بیمۀ جنایی" در راستای یک " سیاست جناییِ بیمه‌مدار"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

نعیم سهامی؛ مهرداد رایجیان اصلی


2. درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-180

مهرداد رایجیان اصلی؛ نعیم سهامی