نویسنده = آقایی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری