نویسنده = رایجیان اصلی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-180

مهرداد رایجیان اصلی؛ نعیم سهامی