دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-286 
8. جرم‌شناسی واقع‌گرای راست، زمینه‌ها و جلوه‌ها

صفحه 221-246

ایوب نوریان؛ غلامرضا محمدنسل؛ نادر نوروزی