نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 101-130

10.22034/jclc.2022.333705.1665

میثم غلامی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی