نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر سیاست‌ جنایی ریسک‌مدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22034/jclc.2023.377941.1789

امین نصر؛ راضیه قاسمی