نویسنده = ������������ ����������
رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 329-361

10.22034/jclc.2023.361789.1756

مجتبی جعفری؛ فاطمه طباخیان