نویسنده = سیّدقاسم زمانی
تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین‌الملل

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 75-98

حسین عسکری راد؛ سیّدقاسم زمانی


مفهوم قربانی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 169-189

سیّدابراهیم حسینی؛ سیّدقاسم زمانی


تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: جنایت علیه بشریت؟

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 87-106

سیّدقاسم زمانی؛ حسین فرحی؛ آرامش شهبازی


عنصر معنوی جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 85-116

سیّدقاسم زمانی؛ مهدی عبدالمالکی


راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 135-156

سیّدقاسم زمانی؛ فرشته باقری