نویسنده = رجب گلدوست جویباری
حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم‌انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.296821.1537

فاطمه فلاح نژاد؛ جعفر کوشا؛ رجب گلدوست جویباری


حق برخورداری مظنونان و متهمان از وکیل مدافع منتخب؛ تطبیق با اسناد حقوق بشری

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 117-135

رجب گلدوست جویباری؛ مهران ابراهیمی منش