نویسنده = ������������ ������������������
شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 33-56

ابوالقاسم خدادی؛ علی خالدی